Onlangs had ik het voorrecht om met een groep ondernemers te lunchen. In deze groep bevonden zich verschillende experts, wat een verrijkende ervaring was!

Wat mij altijd opvalt, is de reactie wanneer ik vertel dat ik een geldcoach ben.

Het lijkt alsof er dan ruimte ontstaat voor diepgaandere vragen. Deze keer ging het vooral over belastingen: wat moet je betalen, wat houdt het in, en hoe werkt het eigenlijk? Daarom besloot ik deze blog te schrijven. Dus, als je overweegt om als ondernemer te starten of gewoon meer wilt weten over dit onderwerp, lees vooral verder!

Welke belastingen betaal je als zzp’er?

Als zelfstandige ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het indienen van je Btw-aangiften en je inkomstenbelasting. Het is van cruciaal belang om hierbij geen fouten te maken die je geld kunnen kosten.

Daarom is het essentieel dat je als zzp’er begrijpt hoe de BTW-aangifte en de inkomstenbelasting werken. In deze blog zal ik het allemaal uitleggen.

Welke kosten zijn aftrekbaar als zzp’er en welke btw tarieven hanteer je?

Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is de belasting die je betaalt over je inkomsten en vermogen. Iedereen die in Nederland werkt of een uitkering ontvangt, moet jaarlijks deze inkomstenbelasting betalen. Als zzp’er betaal je inkomstenbelasting over de winst die je met je bedrijf maakt. Deze winst wordt berekend als de omzet minus de kosten. Elk jaar moet je aangifte doen voor de inkomstenbelasting.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik gemiddeld als zzp’er?

De hoeveelheid inkomstenbelasting die je als zzp’er betaalt, is niet eenvoudig te beantwoorden. Dit hangt namelijk af van verschillende factoren, waaronder de hoogte van je winst, je status als ondernemer volgens de Belastingdienst, aftrekposten die je kunt toepassen en heffingskortingen die je kunt benutten.

hoeveel belasting betaal je als zzp'er?

Hoe wordt de inkomstenbelasting berekend?

De Belastingdienst berekent de inkomstenbelasting op basis van je belastbare inkomen, dat is je brutowinst na aftrek van aftrekposten.

Deze berekening verloopt in drie stappen:

Stap 1: Bepaal je brutowinst: omzet – kosten.

Stap 2: Pas aftrekposten toe.

Stap 3: Breng heffingskortingen in mindering.

Het bedrag dat na deze drie stappen overblijft, is het bedrag dat je daadwerkelijk aan inkomstenbelasting moet betalen.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal je?

Het is belangrijk om te weten dat de hoogte van de inkomstenbelasting voor zelfstandig ondernemers toeneemt naarmate je meer winst maakt. Dit komt door twee redenen:

1. Nederland hanteert een progressief belastingstelsel, wat betekent dat je een hoger belastingtarief betaalt naarmate je inkomen stijgt. Voor 2022 en 2023 gelden de volgende tarieven: tot € 69.399 betaal je 37,07%, en daarboven betaal je 49,5% belasting.

2. Bovendien nemen de voordelen van vrijstellingen af naarmate je winst stijgt. De meeste belastingvoordelen uit aftrekposten en heffingskortingen verminderen namelijk als je een hoger inkomen hebt.

Wat betekent dit voor jou?

Hier volgt een eenvoudige rekensom:

Stel, je belastbare inkomen bedraagt € 100.000. Dit valt in twee schijven:

Over het eerste deel tot € 69.399 betaal je 37,07% belasting, wat neerkomt op € 25.726.

Over het resterende bedrag van € 30.601 betaal je 49,5% belasting, wat € 15.147 is.

In totaal bedraagt de belasting in deze situatie dus € 40.873.

Maar wacht, er zijn nog tal van aftrekposten waar je gebruik van kunt maken. Deze verlagen je belastbare winst en daarmee ook je belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting.

aangifte inkomstenbelasting

Aftrekposten

Hier volgt een overzicht van aftrekposten die voor jou als zelfstandig ondernemer van belang kunnen zijn:

 1. Zakelijke kosten: Alle kosten die je maakt voor de uitoefening van je bedrijf, zoals kantoorkosten, telefoonkosten, huurkosten en reiskosten (kosten zzp’er).

 2. Autokosten: Als je een auto zakelijk gebruikt, kun je een deel van de autokosten aftrekken, zoals de aanschafkosten, brandstofkosten en onderhoudskosten.

 3. Representatiekosten: Kosten voor zakelijke lunches, diners en andere representatieve activiteiten kun je aftrekken, maar tot een maximum van 80% van de kosten.

 4. Verzekeringen: Alle verzekeringen die je afsluit voor je bedrijf, zoals een aansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kun je aftrekken.

 5. Zakelijke rente: Als je als zelfstandig ondernemer geld leent voor de financiering van je bedrijf, kun je de betaalde rente aftrekken.

 6. Afschrijvingen: De kosten van afschrijvingen op investeringen in bijvoorbeeld machines, computers of bedrijfsauto’s kun je aftrekken van je winst.

 7. Zelfstandigenaftrek: Dit is een vast bedrag dat je als zelfstandig ondernemer mag aftrekken van je winst voordat je inkomstenbelasting betaalt. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek €5.030.

 8. Startersaftrek: Als je in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer bent geweest, kun je in de eerste drie jaar van je onderneming aanspraak maken op de startersaftrek.

 9. MKB-winstvrijstelling: Dit is een aftrekpost van 14% van de winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Het is van groot belang om alle kosten die je wilt aftrekken nauwkeurig te administreren en te bewaren, zodat je deze kunt verantwoorden in het geval van een controle door de Belastingdienst.

Kosten zzp’er

Een van de meest voorkomende opmerkingen is: “Ik moet meer kosten maken, zodat ik geen belasting hoef te betalen.” Hoewel het waar is dat kosten die je maakt voor je onderneming een belastingvoordeel opleveren en moeten worden geboekt, is het belangrijk om te beseffen dat kosten maken om kosten te maken niets anders is dan verspilling van middelen.

In Nederland betaal je belasting over je winst, een tarief van 37,07% of 49,5% over alles boven de € 69.399,- .

Hierbij een voorbeeld: Stel dat je een winst van 1000 euro behaalt. In dat geval moet je €370,70 aan belasting betalen in de eerste schijf.

Laten we aannemen dat je besluit extra kosten te maken, waardoor je winst daalt tot 900 euro in plaats van 1000 euro. Hierdoor betaal je €333,63, wat betekent dat je €36,37 hebt bespaard als belastingvoordeel.

Belasting hoeft niet vervelend te zijn

Maar hier komt het belangrijke punt: je hebt wel 100 euro uitgegeven aan iets wat je misschien helemaal niet nodig had. Daardoor heb je geen €36,37 bespaard, maar €63,63 meer uitgegeven.

Belasting wordt vaak gezien als iets negatiefs waar men liever aan wil ontsnappen, maar laten we eens proberen dit vanuit een ander perspectief te bekijken. Het betalen van belasting kan eigenlijk worden beschouwd als een teken van succes in je onderneming. Het is in feite een bewijs dat je winst maakt en dat je bedrijf goed draait. Het hebben van een positieve money mindset kan je hierbij enorm helpen.

Een positieve money mindset houdt in dat je je focust op de groei en het succes van je onderneming in plaats van te veel te richten op de kosten van belastingen. Het stelt je in staat om belastingen te zien als een natuurlijk onderdeel van zakendoen en als een indicator van je prestaties. Met deze mindset kun je ook beter plannen voor belastingverplichtingen en mogelijke besparingen, zodat je financiële strategieën kunt ontwikkelen die het meeste uit je bedrijf halen.

Als zzp’er inkomstenbelasting doen

Nu je weet wat je nodig hebt voor de aangifte inkomstenbelasting is het tijd om het te doen. Jij bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Je begint met het verzamelen van je financiële gegevens gedurende het jaar: inkomsten, uitgaven en bonnetjes.

Dan log je in op de website van de Belastingdienst, selecteer je het juiste jaar en vul je je persoonlijke en zakelijke gegevens in.

Je meldt je inkomsten en kosten als zzp’er, en profiteert van aftrekposten en heffingskortingen om je belastingaanslag te verlagen.

Na een laatste check dien je je aangifte in en wacht je op de belastingaanslag. Betaal deze op tijd om boetes te voorkomen.

Bewaar al je documenten goed voor het geval de Belastingdienst vragen heeft. Als zzp’er inkomstenbelasting doen is niet heel moeilijk als je gedurende het jaar je cijfers goed verwerkt.
Vind je dit spannend? Vraag dan een boekhouder met je mee te kijken!

aangifte inkomstenbelasting

Bewaarplicht voor de belastingdienst verplicht

Als zzp’er in Nederland moet je je administratie gedurende een bepaalde periode bewaren, zoals vastgesteld door de Belastingdienst. Dit is belangrijk voor het geval de Belastingdienst je administratie wil controleren. De bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van het type document of record, maar over het algemeen moet je alles 7 jaar bewaren!

BTW-aangifte (aangifte omzetbelasting)

Als ondernemer in Nederland dien je BTW (omzetbelasting) af te dragen over je omzet. Het BTW-tarief dat je moet hanteren, is afhankelijk van het soort goederen of diensten dat je levert. Er zijn drie verschillende BTW-tarieven:

 1. 0% BTW-tarief: Dit tarief geldt voor goederen en diensten die zijn vrijgesteld van BTW, zoals internationale handel, medische diensten en verzekeringen.

 2. 9% BTW-tarief: Dit tarief geldt voor bepaalde goederen en diensten, zoals voedingsmiddelen, water, boeken, kranten en tijdschriften, geneesmiddelen en sommige diensten op het gebied van cultuur en recreatie.

 3. 21% BTW-tarief: Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet onder de tarieven van 0% en 9% vallen, zoals elektronica, kleding, meubels, diensten van consultants en ICT-dienstverleners.

Het is belangrijk om het juiste BTW-tarief te hanteren om problemen met de Belastingdienst te voorkomen. Het is verstandig om dit regelmatig te controleren en aan te passen, bijvoorbeeld als je product- of dienstenaanbod verandert of als er nieuwe wet- en regelgeving van kracht wordt.

Dit was een flinke dosis belastingkennis, toch? Maak je geen zorgen, je staat er niet alleen voor.

PLAN EEN GRATIS STRATEGIESESSIE IN

Niet langer buikpijn hebben door geen financiëel overzicht?

Tijd om jouw financieel inzicht naar een hoger niveau te tillen!

In slechts 30 minuten via Teams storten we ons op de cruciale stappen die jij moet zetten om te floreren.
Daarnaast onderzoeken we in dit gesprek of ik je mogelijk verder kan helpen en zo ja op welke manier dit passend is.

Misschien vind je dit ook interessant? 

nieuwe geld gewoontes aanleren
website / blog ...