Een veel voorkomende vraag, zeker toen ik nog in de financiële wereld werkzaam was: hoe kan ik minder belasting betalen?

Laat ik voorop stellen dat belastingen gewoon super belangrijk zijn, want ze betalen voor alle dingen die we van de overheid krijgen, zoals ziekenhuizen en scholen. Maar ook kan het zijn dat belasting helpt om bedrijven te laten groeien en banen te creëren.

Ze zorgen er ook voor dat de overheid haar rekeningen kan betalen en wat geld kan sparen voor noodgevallen. En uiteraard kun je het wel of niet eens zijn met waar dit geld heen gaat, maar over het algemeen zorgen belastingen ervoor dat wij een fijne samenleving hebben waarin iedereen mogelijkheden heeft.

Minder belasting betalen

Belasting besparen is niet het juist woord, wel vind ik dat je als zelfstandig ondernemer op de hoogte moet zijn van de fiscale regelingen die speciaal voor jou als ZZP’er beschikbaar zijn.

Veel ZZP’ers laten echter ongemerkt belastingvoordelen liggen, vaak omdat ze slechts een beperkt aantal fiscale regels kennen. Hierdoor ervaar je dat je altijd teveel betaald, terwijl minder belasting betalen wél mogelijk is.

In deze blog deel ik een aantal voordelen die op dit moment van toepassing kunnen zijn en de belastingdienst voordelig maakt. Tijdens de belastingaangifte moet je deze posten zelf aftrekken van je omzet. Snap je hier te weinig van? Bespreek het dan met je boekhouder.

Zelfstandigenaftrek? Belastingvoordeel? Je leest het hier!

Zelfstandigenaftrek

Voor ZZP’ers is de Zelfstandigenaftrek een interessante aftrekpost, maar er zijn enkele belangrijke voorwaarden waaraan je moet voldoen:

Ondernemer voor de inkomstenbelasting: Je moet beschouwd worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit betekent niet automatisch dat je als ondernemer wordt gezien als je ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel. De Belastingdienst hanteert specifieke criteria.

Urencriterium: Het Urencriterium is van toepassing. Dit houdt in dat je als ZZP’er minstens 1225 uur per jaar aan je onderneming moet besteden. Dit toont aan dat je onderneming een aanzienlijke bron van inkomsten voor je is.

AOW-leeftijd: De Zelfstandigenaftrek geldt alleen voor ZZP’ers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Belangrijk om te weten is dat de Belastingdienst je leeftijd aan het begin van het jaar hanteert om te bepalen of je in aanmerking komt.

Deze voorwaarden zorgen ervoor dat de Zelfstandigenaftrek beschikbaar is voor de juiste groep ZZP’ers.

bepaalde heffingskortingen zorgen voor extra aftrek

Startersaftrek

De startersaftrek is een aanvulling op de zelfstandigenaftrek (een extra aftrek), voor de startende ondernemer. Super fijn voor de eerste jaren, omdat dat vaak de periode is waarin je veel kosten en relatief weinig inkomsten binnenhaalt. Een succesvolle onderneming opstarten is niet zomaar even gedaan, de meeste ondernemingen hebben vijf jaar nodig om genoeg omzet te draaien voor een leuk salaris. Of het de moeite waard is? Absoluut! Na die eerste periode gaat je onderneming lonen, de aanhouder wint!

Om in aanmerking te komen voor de Startersaftrek, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Recht op zelfstandigenaftrek: Je komt alleen in aanmerking voor de startersaftrek als je ook recht hebt op de Zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat je automatisch aan het Urencriterium voldoet.

Minimaal één jaar geen ondernemer: Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek, moet je in de vijf voorgaande jaren minimaal één jaar geen ondernemer zijn geweest voor de inkomstenbelasting. De belastingdienst bewijst op die manier dat je een startende ondernemer bent.

Niet meer dan 2x gebruikt: In de vijf voorgaande jaren mag je de startersaftrek niet meer dan twee keer hebben toegepast. Hierdoor wordt gegarandeerd dat je als startende ondernemer maximaal drie keer van deze aftrek gebruikmaakt. In totaal mag je het dus 3x toepassen. Denk hier goed over na. Voor mij was het eerste jaar niet handig om dit toe te passen, omdat ik nog in loondienst werkte en niet veel winst had gemaakt (veel investeringen gedaan). Zit jij in deze situatie en wil je deze startersaftrek niet meteen gebruiken? Denk dan na over eventuele investeringen die je in het volgende jaar wil doen en of je die al dit jaar kan doen. Betrek altijd je persoonlijke situatie hierbij.

De Startersaftrek is een waardevolle aftrekpost voor ZZP’ers, bovenop de Zelfstandigenaftrek. Samen dragen ze bij aan een aanzienlijke Ondernemersaftrek, waardoor je minder belasting hoeft te betalen over je inkomsten als ondernemer.

Wat is de MKB winstvrijstelling? En welke fiscale regelingen zijn er nog meer.

Meewerkaftrek

Meewerkaftrek is een fiscaal voordeel dat beschikbaar is voor ondernemers waarbij een partner mee werkt, en hier zijn de belangrijkste punten:

Je komt in aanmerking voor meewerkaftrek als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent een ondernemer.

 • Je voldoet aan het urencriterium.

 • Jouw fiscale partner werkt zonder vergoeding in jouw onderneming, of de vergoeding die je betaalt is minder dan € 5.000.

 • Jouw fiscale partner werkt 525 uur of meer in jouw onderneming.

Als je jouw partner een vergoeding betaalt die lager is dan € 5.000, dan is deze vergoeding niet aftrekbaar voor jou. In dat geval heb je recht op de meewerkaftrek.

Mkb-winstvrijstelling: Winstaftrek voor Ondernemers

De mkb-winstvrijstelling is een fiscale regeling die ondernemers helpt bij het verminderen van hun belastbare winst.

De mkb-winstvrijstelling is gebaseerd op een percentage van de behaalde winst uit één of meer ondernemingen, namelijk 14% van die winst.

Het belangrijkste om te weten is dat je de winst eerst moet verminderen met andere ondernemersaftrekposten voordat je de mkb-winstvrijstelling moet toepassen.

Het voordeel van de mkb-winstvrijstelling is enigszins beperkt, omdat het wordt berekend tegen een tarief van 36,93% in 2023.

In 2022 was het tarief 40%, en in 2021 was dit 43%. Desalniettemin helpt het je wel belasting besparen.

Is de maximale aftrek zodat je geld terugkrijgt, wel zo slim?

Kleinschaligheid Investeringsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kortweg KIA, is een fiscale regeling voor ondernemers.

Als je in een bepaald boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek, kom je mogelijk in aanmerking voor deze aftrekpost. De KIA is bedoeld om een deel van de investeringskosten te verlagen, waardoor je minder winstbelasting hoeft te betalen.

Het exacte bedrag dat je kunt aftrekken, is afhankelijk van het totaal geïnvesteerde bedrag in dat boekjaar. Je vind de bedragen en voorwaarden hier.

Verliezen verrekenen

Heb je als ondernemer verliezen geleden in voorgaande jaren? Dan heeft de belastingdienst daar iets op bedacht!

Het is namelijk mogelijk om deze verliezen te verrekenen met positieve inkomsten dit jaar. Het gaat dan over de drie voorafgaande jaren, wat wellicht voor jou aantrekkelijk is aangezien dat corona jaren waren. Overleg met je boekhouder of accountant om te bepalen hoe je deze mogelijkheid optimaal benut. Bekijk voor de zekerheid ook zelf je drie voorafgaande jaren, dubbelchecken is altijd een goed idee!

Welke fiscale regelingen en extra aftrek zijn er nog meer?

BTW terugvragen van oninbare verkoopfacturen

Het kan voorkomen dat sommige van je verkoopfacturen uiteindelijk oninbaar blijken te zijn. In dergelijke gevallen kun je de betaalde BTW terugvragen, wat fijn is, want om iets te betalen waar je zelf nog op wacht is best vervelend.

In deze blog vertel ik ook meer over debiteuren en als zij jouw factuur niet betaald hebben.

Slim investeren

Als je tegen de grens van €2.600,- van de KIA aan zit, kan slim investeren je helpen om extra kosten te maken voor je bedrijf, waardoor je minder belasting betaald. Een strategische zet om je zakelijke groei te stimuleren en tegelijkertijd je belastingaanslag te minimaliseren. Je leest hier aan welke voorwaarden je moet voldoen. Let wel, doe enkel investeringen die ook nuttig zijn, die je bedrijf vooruit helpen. Ga niet enkel investeren omdat je dan minder belasting betalen hoeft, maar kijk naar wat goed is voor jouw bedrijf.

Welke aftrekposten zijn er allemaal voor ondernemers?

Als ondernemer zijn er verschillende kosten die je kunt aftrekken om je belastbaar inkomen te verminderen. Hier zijn enkele kostenposten die je in overweging kunt nemen:

 • Zakelijke kosten: Dit omvat kosten die direct verband houden met je onderneming, zoals kantoorbenodigdheden, reiskosten, telecommunicatiekosten en kosten voor marketing en reclame.

 • Auto van de zaak: Als je een auto voor zakelijke doeleinden gebruikt, kun je bepaalde autokosten aftrekken, zoals brandstof, onderhoud, en afschrijving.

 • Huisvestingskosten: Als je een deel van je huis voor je bedrijf gebruikt, kun je een deel van de huur of hypotheekrente, evenals nutsvoorzieningen, aftrekken.

 • Personeelskosten: Salarissen, sociale premies en andere kosten voor personeel dat in dienst is van je bedrijf zijn doorgaans aftrekbaar.

 • Afschrijvingen: Je kunt de kosten van bedrijfsmiddelen zoals machines, computers en meubilair afschrijven over meerdere jaren.

 • Representatiekosten: Kosten voor zakelijke diners, entertainment en relatiegeschenken kunnen onder bepaalde voorwaarden deels aftrekbaar zijn.

 • Pensioenregelingen: Bijdragen aan pensioenregelingen voor jezelf en je medewerkers kunnen belastingvoordeel opleveren.

 • Scholingskosten: Kosten voor opleidingen en trainingen die je nodig hebt om je bedrijf te runnen of te verbeteren, kunnen aftrekbaar zijn.

Wil je hier meer over weten? Lees dan deze blog.

Speur- en ontwikkelingsaftrek

Deze laatste aftrekpost is zeker niet voor iedereen van toepassing, maar ik wilde hem wel benoemen. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling die bedrijven helpt om de kosten van Research & Development (R&D) te verlagen.
Om in aanmerking te komen voor deze aftrek moet je aan specifieke eisen voldoen, deze kun je nalezen op de site van de belastingdienst.

Inkomsten, schenkingen, premies? Hoe werkt de belastingaangifte voor ondernemers?

Werkt de aangifte inkomstenbelasting hetzelfde voor ondernemers?

De aangifte inkomstenbelasting werkt in grote lijnen hetzelfde voor ondernemers als voor particulieren. Je moet op hetzelfde moment aangifte doen, of je moet vrijstelling vragen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Als ondernemer zul je wel specifieke informatie moeten invullen die betrekking hebben op je onderneming, zoals je winst- en verliesrekening, balans, en eventuele aftrekposten gerelateerd aan je bedrijf.

Als je de aangifte inkomstenbelasting doorloopt, komen deze vragen vanzelf naar voren, houd vooral dit lijstje erbij zodat je weet welke aftrekposten je kunt toepassen in je aangifte inkomstenbelasting.

Hoe zit het met je hypotheekrente aftrek als ondernemer?

Het zit zo: de hypotheekrenteaftrek is eigenlijk geen cadeautje van de overheid, maar eerder een belastingkorting, met als voorwaarde dat je belasting moet betalen. Deze korting zorgt er vervolgens voor dat je minder belasting hoeft te betalen.

Voor ondernemers betekent dit dat ze winst moeten maken. Als je als ondernemer in een bepaald jaar geen of weinig winst behaalt (denk aan 2020, een uitdagend jaar voor velen), kun je de betaalde hypotheekrente niet van je belastbare inkomen aftrekken en profiteer je dus niet van dit voordeel.

Als je begint als ondernemer en al een huis bezit, is het cruciaal om de maandelijkse teruggaaf (voorlopige aanslag) stop te zetten. Als ondernemer wordt namelijk geen loonheffing meer automatisch ingehouden op je inkomsten.

Hierdoor krijg je onterecht een bepaald bedrag aan belastingteruggaaf, maar je zult dit aan het einde van het jaar nog moeten terugbetalen bij je aangifte inkomstenbelasting wat voor je persoonlijke situatie vaak niet fijn is.

De zelfstandigenaftrek een belastingvoordeel voor zelfstandigen!

Middeling, wat is het?

Als je inkomen uit werk of je onderneming varieert, bijvoorbeeld als je in het ene jaar veel meer verdient dan het voorgaande jaar, kan dit leiden tot het betalen van meer belasting dan bij een gelijkmatig inkomen over de jaren. In dit geval kun je de Belastingdienst vragen om middeling.

Hoe werkt dat? De Belastingdienst bekijkt jouw gemiddelde inkomen over een periode van 3 opeenvolgende jaren. Op basis van dit gemiddelde wordt berekend hoeveel belasting je zou moeten betalen. Als dit bedrag lager is dan wat je eerder hebt betaald, kom je mogelijk in aanmerking voor een belastingteruggaaf. Je moet dit zelf na! De belastingdienst bericht jou hier niet over. Lees hier meer over.

Belastingvrij schenken, hoe werkt het?

Schenkingen kunnen belastingvrij en aftrekbaar van de winst zijn, maar er zijn voorwaarden. Periodieke aftrekbare giften vallen onder deze categorie en zijn zowel belastingvrij als volledig aftrekbaar.

Yeah, belastingvrij schenken kan dus, maaaar… er zijn voorwaarden! Een gift wordt bijvoorbeeld pas als periodiek beschouwd als je jaarlijks of maandelijks hetzelfde bedrag schenkt aan een instelling.

Belangrijk is dat je deze giften gedurende minstens 5 jaar doet, anders is het geen belastingvrij schenken. Deze overeenkomst moet notarieel worden vastgelegd of je moet een ANBI-overeenkomst hebben met de instelling waaraan je schenkt. Het kabinet heeft recent besloten om de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) te beperken tot € 250.000 per kalenderjaar vanaf dit jaar.

Wat is middeling? Kun je schenkingen doen aan goede doelen?

Belasting betalen positief zien

Een van de dingen waar ik op coach is om geld te zien als iets positief. Belasting betalen is juist positief, het geeft aan dat je geld verdient hebt. Dat je bedrijf het goed doet. Dat jij het goed doet. Liever belasting betalen dan belasting besparen als dat betekend dat je ook minder omzet draait!

Een gezonde onderneming kost tijd!

Een onderneming is vaak pas winstgevend na vijf jaar, moet jij al eerder de belastingdienst betalen? Dan doe je het dus beter dan een hoop andere! Positieve inkomsten en daar met een positieve blik naar kijken, helpt enorm bij het meer geld aantrekken! Lees hier maar over wat een goede moneymindset met je doet. Bijbetalen is nooit leuk, zorg er voor dat je wéét wat je aan kosten en aan te betalen belasting zijn.

Ben je er aan toe om meer overzicht te krijgen? Meer te leren over geld? En hoe je ervoor zorgt dat je zoveel mogelijk overhoud? Plan dan een gratis adviesgesprek in!

website / blog ...