Een recessie.. je hoort het steeds vaker om je heen. Maar wat is een recessie precies en wat kun je er zelf tegen doen?

Afgelopen week stond in het FD een artikel over de warenhuizen die vol staan met spullen, omdat mensen massaal minder kopen. Mensen houden hun geld vast uit angst door de negatieve berichten in de media.

Misschien heb je het zelf al gemerkt, een enorme inflatie. De boodschappen zijn een stuk duurder geworden, daar heeft iedereen last van, maar heb jij ook grotere aankopen uitgesteld en wacht je even af hoe de situatie zich verder ontwikkelt?

Wat is een recessie eigenlijk?

Een recessie is de periode waarin de economie van een land, regio, of de hele wereld krimpt in plaats van groeit. Recessies kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals hoge inflatie, mondiale crises, of zelfs oorlogen, zoals we nu zien. Alles wordt duurder, mensen geven minder uit, bedrijven zien hun inkomsten slinken, en dit alles heeft een domino-effect op de economie. Economisch onzekere tijden.

Wanneer spreek je van een recessie?

Er zijn geen vaste regels voor wanneer men precies van een recessie spreekt, maar over het algemeen zijn er enkele indicatoren en criteria die economen en analisten gebruiken om een recessie te identificeren. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

Krimp van het BBP:

Een belangrijk kenmerk van een recessie is een negatieve groei van het bruto binnenlands product (BBP), wat de totale waarde van alle goederen en diensten in een economie vertegenwoordigt. Als het BBP twee opeenvolgende kwartalen (of langer) daalt, wordt dit vaak beschouwd als een teken van een recessie.

Hoge werkloosheid:

Nog een kenmerk van een recessie. Een significante stijging van de werkloosheidscijfers kan een indicatie zijn van een recessie. Tijdens economische neergangen verliezen mensen vaak hun banen als bedrijven kosten willen besparen.

Dalende consumentenbestedingen:

Als consumenten terughoudender worden in hun uitgaven en de detailhandelsverkopen dalen, kan dit wijzen op een verslechterende economische situatie. Een teken van een recessie, maar ook iets wat een recessie versnelt en erger maakt. Hoe minder te besteden is, hoe minder er binnenkomt en de gevolgen hiervan zijn dan faillissementen bij bedrijven, waardoor er weer andere bedrijven omvallen omdat er minder word ingekocht. Een vicieuze cirkel in een financiële crises. De economie draait op in en verkopen.

Kredietmarkten:

Verslechteringen op de kredietmarkten, zoals een verstrakking van de kredietverlening of een stijging van het aantal wanbetalingen op leningen, kunnen duiden op financiële problemen en een mogelijke recessie.

Bedrijfsinvesteringen:

Een afname in bedrijfsinvesteringen kan ook een teken zijn van economische onzekerheid en een op handen zijnde recessie. Bedrijven zijn vaak terughoudend om te investeren als ze pessimistisch zijn over de economische vooruitzichten.

Consumentenvertrouwen:

Dalingen in consumentenvertrouwen kunnen aangeven dat mensen zich zorgen maken over de economie en hun financiële situatie, wat hun uitgaven kan beïnvloeden. Minder geld in de markt, wat de economie doet stagneren.

Wat kun je zelf doen tegen een recessie?

Laten we eerlijk zijn, een recessie kunnen we niet zomaar stoppen. Je hierover zorgen maken, levert je alleen maar stress op. Wat je wel kunt doen is je richten op zaken die je wél kunt veranderen:

Bezuinig waar mogelijk:

Een beetje haaks op dat het de recessie verergert, maar je eigen in en uitgaven bekijken is wel stap 1. Kun je de kosten nog dragen als je 10-20-30 procent minder verdient in de nabije toekomst? Ga eens na waar je nog kunt besparen en doe dat ook. Dat extra streamingabonnement of het sportschoolabonnement waar je nooit naartoe gaat, kun je waarschijnlijk wel missen.

Minimaliseer je behoeften:

Denk na over wat je echt nodig hebt. Waar geef je geld aan uit, terwijl je eigenlijk best zonder kunt? Een kritische blik op je uitgaven kan je financiële situatie aanzienlijk verbeteren.

Creëer controle: Weet precies hoeveel geld je hebt en hoeveel je per maand uitgeeft. Maak een noodspaarpotje voor onverwachte uitgaven. Kop in het zand steken is écht geen optie. Achterstanden leiden alleen maar tot extra kosten en problemen.

Onthoud: recessies bieden kansen!

Een recessie betekent niet alleen problemen; het opent ook deuren naar nieuwe kansen. Recessies zijn cyclisch en volgen de groei-dip-groei-cyclus van economieën.

Als je belegt, zijn dit juist momenten om extra in te leggen. Houd echter altijd rekening met periodiek investeren en spreiding om risico’s te beheersen.

Wat zijn de gevolgen van een recessie voor jouw onderneming?

Dit is een vraag die ik, als financieel strateeg, steeds vaker krijg nu er een vermoedelijke recessie aankomt en dat tijdelijk de economische groei zal belemmeren.

Nou, ten eerste, laten we niet in paniek raken. Zelfs in moeilijke tijden zijn er strategieën om je bedrijf te beschermen. Als financiële strateeg ben ik hier om je te helpen met enkele inzichten.

Minder inkomsten: Tijdens een recessie kunnen consumenten terughoudender worden in hun uitgaven. Dit betekent dat je waarschijnlijk te maken zult krijgen met een daling in inkomsten. Het is slim om je financiële buffer te vergroten in goede tijden om jezelf te beschermen in slechte tijden.

Kostenbeheersing: Recessies dwingen ondernemers om hun kosten kritisch te bekijken. Dit is het moment om te beoordelen waar je geld naartoe gaat en waar je kunt bezuinigen zonder de kwaliteit van je producten of diensten in gevaar te brengen.

Innovatie: Een recessie kan ook kansen bieden. Het is het moment om creatief te zijn en nieuwe zakelijke kansen te ontdekken. Misschien is er een nieuwe markt of productsegment dat je kunt aanboren.

Klantrelaties: Het onderhouden van sterke relaties met je klanten is van cruciaal belang. Tijdens een recessie kan klantloyaliteit het verschil maken. Communiceer met je klanten en laat zien dat je om hen geeft.

De recessie tijdens de Tweede wereldoorlog

Net als nu, met corona, was er nog een moment waarom een recessie werd veroorzaakt door externe factoren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de wereld getuige van een complexe economische situatie die sterk verschilde van de gebruikelijke recessies. In plaats van een economische neergang, zoals we die doorgaans definiëren, waren er enkele opvallende kenmerken:

Mobilisatie van middelen: De oorlogsinspanning leidde tot enorme overheidsuitgaven voor wapens, uitrusting en infrastructuur. Dit leidde tot een toename van de productie en werkgelegenheid, wat de werkloosheid verminderde.

Rationering en beperkingen: Als gevolg van de oorlog werden grondstoffen schaarser en werden veel goederen gerantsoeneerd. Dit beperkte de beschikbaarheid van bepaalde consumptiegoederen voor de burgerbevolking.

Inflatie: Door de enorme overheidsuitgaven en de beperkte beschikbaarheid van goederen, was inflatie een kenmerkende eigenschap van deze periode. Prijzen stegen, wat de kosten van levensonderhoud voor burgers verhoogde.

Vrouwenarbeid: Tijdens de oorlog werden veel mannen opgeroepen om te vechten, waardoor er tekorten ontstonden op de arbeidsmarkt. Dit opende de deur voor vrouwen om de beroepsbevolking te betreden en droeg bij aan een veranderend arbeidslandschap.

Hoewel de economische situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog anders was dan een traditionele recessie, waren er nog steeds economische uitdagingen, zoals inflatie en beperkte toegang tot bepaalde goederen. De oorlogseconomie was sterk afhankelijk van militaire uitgaven en mobilisatie, wat de economische dynamiek vormgaf tot het einde van de oorlog, waarna veel landen een periode van wederopbouw en economische groei doormaakten. Door naar deze situatie te kijken, kun je ook voorspellen hoe het gaat zijn tijdens de aankomende recessie. Wat kan je hier van leren?

Mijn persoonlijke verhaal tijdens de vorige recessie

Voor mij was het omgaan met schulden een nieuwe start. Tijdens de vorige recessie stond het huis onder water waar ik woonde. Precies op dat moment ging de relatie voorbij en moesten wij het huis verkopen. Daardoor ben ik in de schulden terecht gekomen. Iets wat ik daarna heb omgezet in kracht.

Dankzij die uitdaging leerde ik budgetteren en kan ik jou nu inspireren en helpen. Daarbij heeft het mij geleerd om keuzes te maken waar ik achter sta in plaats van mee te gaan met life style inflatie.

Wil je meer van dit soort tips ontvangen? Volg me dan op  Instagram of schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Misschien vind je deze blogs ook leuk om te lezen?

Passief inkomen
website / blog ...