Inkomstenbelasting voor ondernemers

Yes, het is weer 1 maart en dat betekend dat je de aangifte inkomstenbelasting kunt doen. Voor mij altijd een moment om er even voor te gaan zitten en te zien of mijn prognoses kloppen met de cijfers van de belasting dienst. Moet ik belasting betalen o krijg ik geld terug?

In dit blog neem ik je mee naar alles wat ik op mijn pad tegen ben gekomen, waarvan ik dacht, handig voor jou!

Als ondernemer in Nederland is het begrijpen en navigeren door het complexe terrein van inkomstenbelasting cruciaal. Met de juiste kennis en inzichten kun je niet alleen aan je fiscale verplichtingen voldoen, maar ook mogelijkheden identificeren om belasting te besparen of zelfs geld terug te ontvangen.

In deze blog een overzicht van essentiële aspecten van inkomstenbelasting voor ondernemers, zodat je optimaal voorbereid bent op je belastingzaken.

Inkomstenbelasting Nederland

Wat is de inkomstenbelasting eigenlijk?

In Nederland is inkomstenbelasting een belangrijke pijler in het belastingstelsel, gericht op inkomen, vermogen, en beleggingen. Voor ondernemers start het aangifte inkomstenbelasting seizoen elk jaar op 1 maart. Het is van cruciaal belang dat je als ondernemer goed op de hoogte bent van alle deadlines, de geldende regels, en de kansen die er liggen op het gebied van aftrekposten.

Een goede voorbereiding en kennis van zaken kunnen niet alleen zorgen voor naleving van de fiscale verplichtingen, maar bieden ook mogelijkheden om te besparen op de te betalen belasting.

Waarom betaal je belasting?

Iedereen in Nederland betaalt belasting. Het is een manier waarop burgers en bedrijven bijdragen aan de financiering van publieke goederen en diensten. Deze bijdragen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals:

 • Financiering van overheidsdiensten: Belastinggeld wordt gebruikt om essentiële diensten te financieren zoals gezondheidszorg, onderwijs, openbare veiligheid (politie, brandweer), en infrastructuur (wegen, bruggen, openbaar vervoer).

 • Sociale zekerheid: Belastingbijdragen ondersteunen sociale zekerheidsprogramma’s, zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, en bijstand, die bijdragen aan het welzijn van burgers die tijdelijk of permanent niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

 • Inkomensoverdrachten: Belastingen helpen bij het herverdelen van inkomen binnen de samenleving, met als doel economische ongelijkheden te verminderen en iedereen een bepaald basisniveau van levensstandaard te garanderen.

 • Publieke investeringen: Overheden investeren in projecten die van cruciaal belang zijn voor de lange termijn ontwikkeling en welvaart van het land, zoals duurzame energie, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, en onderwijs.

 • Regulering van economie: Belastingen worden ook gebruikt als instrument om economische activiteiten te stimuleren of af te remmen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van belastingvoordelen voor bepaalde sectoren of door het heffen van accijnzen op producten waarvan de consumptie ontmoedigd wordt (zoals tabak en alcohol).

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Voor ondernemers is de aangifte inkomstenbelasting een jaarlijks terugkerend ritueel. De Belastingdienst stuurt je meestal een aangiftebrief als reminder dat het weer tijd is om je aangifte te doen. Met je DigiD kun je eenvoudig inloggen op de website van de Belastingdienst om daar je aangifte online in te vullen.

Het is van belang dat je alle relevante informatie over je inkomsten, mogelijke aftrekposten, en indien van toepassing, gegevens over je fiscale partner, bij de hand hebt. Een zorgvuldige voorbereiding zorgt voor een soepel aangifteproces en helpt je om optimaal gebruik te maken van de fiscale regelingen.

Belangrijke aspecten van inkomstenbelasting

De hoeveelheid inkomstenbelasting die je als ondernemer betaalt, wordt beïnvloed door verschillende factoren: je totale inkomsten, de aftrekposten waar je gebruik van maakt, en het belastingtarief dat op jouw situatie van toepassing is. Heffingskortingen spelen een cruciale rol in het verlagen van het uiteindelijke bedrag dat je aan belasting verschuldigd bent.

Daarnaast zijn er voor ondernemers specifieke aftrekposten beschikbaar, zoals de zelfstandigenaftrek, die significant kunnen bijdragen aan het verminderen van je belastbare inkomen. Deze elementen samen bepalen in grote mate hoeveel belasting je uiteindelijk betaalt en bieden mogelijkheden om fiscaal voordeel te behalen.

Wat vul je in als je enkel ondernemer bent?

Als je alleen ondernemer bent en aangifte inkomstenbelasting doet, zijn er een paar belangrijke onderdelen die je niet mag vergeten. Allereerst, het is belangrijk om je inkomsten en uitgaven goed bij te houden gedurende het jaar. Dit helpt je om een duidelijk overzicht te hebben van wat je moet aangeven. Hier zijn een paar specifieke dingen die je moet invullen:

 • Inkomsten: Alle inkomsten die je hebt verdiend met je onderneming. Dit omvat verkoop van producten of diensten, maar ook andere bedrijfsinkomsten. Deze vul je in bij opbrengsten in de aangifte!

 • Zakelijke uitgaven: Alle kosten die je hebt gemaakt voor je onderneming. Denk aan materiaalkosten, huur voor je bedrijfsruimte, marketingkosten, reiskosten, etc. Deze kosten mag je aftrekken van je inkomsten, waardoor je winst lager uitvalt en je dus minder belasting betaalt. Deze kosten vul je in bij verkoopkosten bij de aangifte.

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): Als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, kun je in aanmerking komen voor deze aftrek. Dit verlaagt je winst nog verder.

 • Zelfstandigenaftrek en startersaftrek: Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar besteed aan je onderneming), kun je gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek. Starters kunnen onder bepaalde voorwaarden ook nog een extra aftrek krijgen.

 • Mkb-winstvrijstelling: Nadat je de bovenstaande aftrekposten van je winst hebt afgetrokken, kun je gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling. Dit is een extra percentage dat je van je winst af mag trekken. Dit gebeurd automatisch als je de overige dingen goed hebt ingevuld!

 • Voorlopige aanslag: Als je gedurende het jaar al een voorlopige aanslag hebt betaald, moet je dit ook aangeven. Dit bedrag wordt dan verrekend met wat je uiteindelijk moet betalen of terugkrijgt.

Zowel in loondienst als een eigen onderneming

Als je zowel in loondienst als ondernemer bent geweest, moet je beide inkomstenbronnen opgeven bij je aangifte inkomstenbelasting. Hier is hoe je dat aanpakt:

 • Inkomsten uit loondienst: Je ontvangt een jaaropgaaf van je werkgever(s) waarop je inkomsten en ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen staan vermeld. Deze gegevens vul je in onder het deel ‘Inkomsten uit werk en woning’ (box 1). De Belastingdienst heeft deze gegevens vaak al vooraf ingevuld in je aangifte, maar het is belangrijk om deze te controleren op juistheid.

 • Winst uit onderneming: Hier geef je de winst op die je als ondernemer hebt gemaakt. Dit is het verschil tussen je zakelijke inkomsten en aftrekbare kosten. Net als bij de aangifte voor alleen ondernemers, kun je gebruikmaken van verschillende aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek (indien van toepassing), kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), en de mkb-winstvrijstelling. Let wel, je moet dan kunnen bewijzen dat je 1225 uur hebt gewerkt in een jaar voor je onderneming.

 • Aftrekposten specifiek voor ondernemers: Zorg ervoor dat je gebruikmaakt van alle aftrekposten waar je als ondernemer recht op hebt. Dit kan je belastbare inkomen verlagen en zodoende de te betalen belasting verminderen.

 • Inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): Als ondernemer moet je mogelijk ook bijdrage Zvw betalen over je winst uit onderneming. De precieze bijdrage hangt af van je winst.

 • Voorlopige aanslag: Als je zowel in loondienst bent als ondernemer, en je hebt een voorlopige aanslag betaald of ontvangen voor je inkomsten als ondernemer, moet je dit ook vermelden in je aangifte. Dit wordt dan verrekend.

Berekening van Inkomstenbelasting

Checken of je ingevulde aangifte klopt? Dat kan. Je start met het bepalen van je totale inkomen. Van dat bedrag haal je de aftrekposten af die voor jou gelden. Wat overblijft, is je belastbaar inkomen. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende belastingschijven. Afhankelijk van je inkomen en aftrekposten, val je in één of meerdere schijven.

De belasting die je voor elke schijf betaalt, min de kortingen waar je recht op hebt, bepaalt hoeveel belasting je uiteindelijk betaalt of terugkrijgt.

aangiftebrief gekregen van de belastingdienst

Vermogen en beleggingen

Vermogen, inclusief je spaargeld en beleggingen, telt mee voor de belasting in Nederland. Je betaalt vermogensrendementsheffing over het totaal van je bezittingen min je schulden. Er is een vrijstelling, dus tot een bepaald bedrag betaal je geen belasting over je vermogen. Alles daarboven wordt belast volgens bepaalde tarieven, afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt.

Voor beleggingen rekent de belastingdienst met een fictief rendement, ongeacht je echte winst. Belangrijk dus om de regels rond vrijstellingen en belasting op verschillende beleggingen goed te kennen voor je financiële planning en belastingaangifte.

Belastingschijven

In 2024 zijn er twee belastingschijven in Nederland voor box 1 (inkomsten uit werk en woning):

 • Eerste schijf: Tot €75.518 betaal je 36,97% belasting.

 • Tweede schijf: Vanaf €75.518 betaal je 49,50% belasting.

Vaak denken mensen dat ze als zij €80.000,- verdienen, ze over dat volledige bedrag die 49.5% betalen. Dat is niet zo. Je betaald tot €75.518, 36,97% belasting en alles wat je daarboven verdient, daar betaald je wel die 49.50% over.

Het is dus handig om er iets onder te blijven als dat kan, maar het zou mij nooit tegenhouden om meer te gaan verdienen.

Online aangifte belastingdienst

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een slimme voorbereiding is goud waard, dat geldt ook zeker voor je belastingaangifte. Pak het slim aan: verzamel je jaaropgaven, houd bij hoeveel uur je precies aan je onderneming hebt besteed, en zet je verkoop- en inkoopkosten helder op een rijtje.

En, niet te vergeten, als je een fiscale partner hebt, verzamel dan ook alle relevante gegevens van hem of haar. Samen sterk, toch? Zo ga je goed geïnformeerd aan de slag en kun je optimaal gebruikmaken van alle fiscale voordelen. Zo zie je maar weer, een goede voorbereiding is echt het halve werk en kan je een hoop tijd en geld besparen.

De kracht van je financiën begrijpen

Je financiële cijfers zijn niet alleen cruciaal bij je belastingaangifte; door ze goed te kennen en te beheersen, kun je proactief je aangifte beïnvloeden en precies weten waar je financieel staat, lang voordat de Belastingdienst aanklopt. Denk je nu meteen: “Cijfers zijn niet mijn ding”? Ik begrijp het, veel mensen hebben zichzelf wijsgemaakt dat ze niet goed zijn met getallen. Maar net zoals je jezelf kunt trainen in schrijven, content creëren of fotograferen, kun je ook leren om je financiële inzicht te ontwikkelen. Cijfers begrijpen, rekenen, en prognoses maken zijn vaardigheden die binnen je bereik liggen.

Hulp nodig?

Iets zelf leren kost altijd meer moeite, tijd en daardoor ook geld. Mocht je hulp willen bij je cijfers begrijpelijk krijgen als ondernemer, check dan HIER mijn aanbod!

website / blog ...