Een van de punten waar ik mij zorgen over maakte bij de overgang van loondienst naar volledig ondernemerschap, was het scenario ‘wat als ik ziek word’.

Natuurlijk zou ik niet mezelf zijn (met een beetje zelfkennis is niks mis) als ik niet grondig alle mogelijke opties zou verkennen en op basis daarvan een weloverwogen beslissing zou nemen die het beste bij mij past.

Na uitgebreid onderzoek kan ik nu over dit onderwerp vertellen en dat is precies wat me heeft geïnspireerd tot het schrijven van deze blog.

Wat is een broodfonds?

Bij het onderzoeken naar alternatieven, kom je al snel het zo geheten broodfonds tegen.

Een broodfonds is een slimme optie voor zzp’ers, waarbij 20 tot 50 ondernemers elke maand geld opzijzetten op hun eigen broodfondsrekening. Dit geld wordt gebruikt als vangnet voor arbeidsongeschiktheid.

Waar komt het broodfonds vandaan?

In 2006 bedachten drie zelfstandige ondernemers het eerste broodfonds als een financieel vangnet, super slim bedacht, want een gewone verzekering is vet duur. Zeker als je werkzaam bent in de bouw bijvoorbeeld. Het idee was zo slim, dat er nu meer dan 560 broodfondsen met ruim 25.000 deelnemers.

Deze drie zelfstandige ondernemers wilden graag een vangnet voor ondernemers die vaak niet in aanmerking kwamen voor een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering aov. Dat je er een aanvraagt, betekend namelijk niet dat je ook word geaccepteerd.

Een broodfonds bestaat vaak uit minimaal twintig en maximaal vijftig ondernemers en is een collectieve voorziening voor deze zelfstandig ondernemers die meedoen aan dit broodfonds. Je steunt elkaar als het ware dus. Dit kan een groep zijn die elkaar kennen, maar ook totaal vreemde van elkaar die samen een broodfonds willen oprichten. Het sociale aspect is wel belangrijk, je doet het echt samen. Dat is ook het idee dat achter dit broodfonds stamt.

Elk broodfonds varieert in eisen, maar vooral onderling vertrouwen is belangrijk

Voordelen van een broodfonds:

  • Een broodfonds is betaalbaar: De maandelijkse inleg is lager dan een AOV, variërend van ongeveer €30 tot iets meer dan €100 per maand. Dat een aov flink duurder is heeft meerdere redenen vooral dat er veel meer kosten en risico’s bij zitten, maar ook dat het langdurig zieke ondersteunt.

  • Inleg blijft van jezelf bij een broodfonds: Terugkrijgen bij het verlaten van het fonds, minus bedragen die aan zieke fondsgenoten zijn geschonken.

  • Solidariteit en vertrouwen in een broodfonds: Onderlinge verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen de leden, zonder ingewikkelde procedures.

  • Transparant: Geen complex financieel product; heldere afspraken voor iedereen.

  • Belastingvoordeel bij een uitkering van het broodfonds: Het geschonken bedrag aan een zieke deelnemer is belastingvrij.

Een financieel vangnet organiseren

Nadelen van een broodfonds:

  • Vertrouwen versus wantrouwen in een broodfonds: Openheid over gezondheidstoestand vereist vertrouwen binnen de groep. Elkaar kennen op een ander niveau, want ergens ben je afhankelijk van andere leden op het moment dat jij ziek word. Een solidair vangnet met gelijkwaardige partners is bij een broodfonds enorm belangrijk.

  • Hoogte uitkering: Afhankelijk van de inleg, met een minimum van €750 en een maximum van €2.500 netto per maand.

  • Maximaal 2 jaar een uitkering: Beperkte duur; bij langer ziekteverzuim ben je aangewezen op bijstand. De eerste 2 jaar zijn gedekt met het bedrag dat je vooraf hebt bepaald, maar daarna moet je zelf iets vinden. Het risico zit hem dus in langdurig ziek worden.

  • Maandelijkse schenking niet belastingvrij: Inleg is niet aftrekbaar van inkomstenbelasting zoals bij een AOV.

  • Geen ondersteuning: Gebrek aan professionele hulp voor terugkeer naar werk, zoals herscholing. Een broodfonds is heel basic en niet bedoelt voor de ingewikkeldere situaties.

Een aantal vergelijkbare initiatieven ontstaan

Melina, wat vind jij van een broodfonds?

Nu hoor ik je denken, wat vind jij nou eigenlijk van dat hele broodfonds idee? Het idee vind ik echt heel tof. Sowieso vind ik dat ondernemers elkaar veel meer steunen op een manier die ik in loondienst nog niet eerder heb ervaren. Of ik het een goed idee vind ligt volledig aan jouw situatie. Onderwerpen waar je rekening mee moet houden is bijvoorbeeld je leeftijd, maar ook zeker of je zelf nog een potje hebt waarmee je maandelijks kunt aanvullen.

Bijkomend voordeel is elkaar verantwoordelijk houden

Vragen waar je aan moet denken bij de afweging voor een broodfonds:

Groepsdynamiek: Hoe goed ken je de andere ondernemers in het broodfonds? Vertrouwen en open communicatie zijn essentieel. Stel je kent ze niet, welke vragen zijn voor jou belangrijk? In welke branche iemand werkzaam is? Of hoe lang deze al onderneemt? Of hele andere vragen?

Financiële bijdrage: Wat is de hoogte van de maandelijkse inleg? Past dit binnen jouw financiële planning en draagt het voldoende bij aan de beoogde dekking? En wat zou de bijdrage zijn als je voor een aov verzekering zou gaan?

Uitkeringsduur: Hoe lang duurt het voordat je een uitkering ontvangt als dat nodig is? Is dit tempo haalbaar voor jouw situatie? Heb je hiervoor een eigen potje? Of dekken ze al vanaf ziekdag 1?

Wat dekt het broodfonds: Zijn alle relevante risico’s gedekt door het broodfonds? Denk aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, en andere onvoorziene omstandigheden.

Flexibiliteit: Hoe flexibel is het broodfonds als jouw financiële behoeften veranderen? Zijn er mogelijkheden tot aanpassingen? Kun je meer gaan inleggen dan bij de start is afgesproken? Of juist minder?

Administratieve lasten: Wat zijn de administratieve verplichtingen bij deelname aan het broodfonds? Past dit binnen jouw tijdsbeheer als ondernemer? Vaak vragen ze aan de deelnemers ook alternatieven handelingen. Past dit bij jou?

Ervaringen van anderen: Heb je gesproken met andere ondernemers die deel uitmaken van hetzelfde broodfonds? Hun ervaringen kunnen waardevol zijn. Stel hen deze vragen en ga een open gesprek aan.

Alternatieven voor het broodfonds: Heb je andere financiële vangnetten overwogen, zoals verzekeringen of spaarplannen? Een vergelijking kan verhelderend zijn, maar kijk vooral waar je mee vergelijkt, dus niet enkel je maandelijkse inleg, maar juist de uitbetaling bij ziekte.

Elke maand een bedrag bij het broodfonds leg met overige deelnemers

Achteraf weet je het pas écht zeker

Hoeveel scenario’s je ook bedenkt, je weet eigenlijk pas achteraf of iets wel of niet goed is geweest. Wil je samen sparren over alle mogelijkheden? Plan dan een gratis adviesgesprek in. Ik coach en denk met je mee, ik maak geen beslissingen voor jou, dat mag je zelf doen.

website / blog ...